09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

دکتر زنان و زایمان ساری

دکتر زنان و زایمان ساری

دکتر زنان و زایمان ساری

دکتر زنان و زایمان ساری

دکتر زنان و زایمان ساری
دکتر زنان و زایمان ساری
جراح و متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی (مادرو و جنین)

دکتر نازیلا مصباح

دکتر نازیلا مصباح متولد سال 1358 در تهران، پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی در سال ۱۳۹۲، بورد تخصصی  جراحی زنان و زایمان را از دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان دکتر شریعتی ) اخذ نموده است. سپس به مدت شش سال به عنوان جراح و متخصص زنان و زایمان در استان مازندران به طبابت مشغول بوده است.

ایشان با شرکت درآزمون فلوشیپ پریناتولوژی و کسب رتبه اول آزمون کتبی دانشگاه تهران به دوره فوق تخصص وارد شده و مدرک فلوشیپ پریناتولوژی خود را در سال ۱۴۰۰ از این دانشگاه اخذ نمود و به عنوان سومین فلوشیپ فوق تخصصی پریناتولوژی دراستان مازندران در شهر ساری مشغول به فعالیت شده است.

برخی از افتخارات:

  • جراح و متخصص زنان و زایمان
  • فلوشیپ فوق تخصصی پریناتولوژی (مادر و جنین)
  • گواهینامه سونوگرافی پیشرفته جنین از FMF انگلستان
نوبت می خوای؟