09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

CVS چیست؟ نمونه برداری از بافت

CVS چیست؟ CVS یک تست تهاجمی جهت تشخیص سلامتی جنین قبل از تولد می باشد و از طریق ارزیابی پرزهای جفتی اطراف جفت انجام می شود. پرزهایی در اطراف جفت وجود دارند که ماده ژنتیکی مشابهی با ماده ژنتیکی جنین دارند. در طی CVS از این پرزها نمونه برداری شده و جهت ارزیابی به آزمایشگاه […]

نوبت می خوای؟