09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

متخصص زنان و زایمان بهشهر

خدمات متخصص زنان و زایمان بهشهر خدمات متخصص زنان و زایمان بهشهر : پریناتولوژی یا پزشکی مادر و جنین زیرمجموعه ای از حاملگی های پر خطر و همچنین مراقبت های جنین و مادر می باشد. دکتر نازیلا مصباح، یکی از بهترین متخصصان زنان و زایمان در استان مازندران می باشند که در حوزه پریناتولوژی نیز […]

بهترین متخصص زنان ساری

خدمات بهترین متخصص زنان ساری خدمات بهترین متخصص زنان ساری : پریناتولوژی یا پزشکی مادر و جنین زیرمجموعه ای از حاملگی های پر خطر و همچنین مراقبت های جنین و مادر می باشد. دکتر نازیلا مصباح، یکی از بهترین متخصصان زنان و زایمان در استان مازندران می باشند که در حوزه پریناتولوژی نیز داری تخصص […]

دکتر زنان ساری

خدمات دکتر زنان ساری خدمات دکتر زنان ساری : پریناتولوژی یا پزشکی مادر و جنین زیرمجموعه ای از حاملگی های پر خطر و همچنین مراقبت های جنین و مادر می باشد. دکتر نازیلا مصباح، یکی از بهترین متخصصان زنان و زایمان در استان مازندران می باشند که در حوزه پریناتولوژی نیز داری تخصص بوده و […]

فوق تخصص طب جنین و مادر در مازندران

خدمات فوق تخصص طب جنین و مادر در مازندران خدمات فوق تخصص طب جنین و مادر در مازندران : پریناتولوژی یا پزشکی مادر و جنین زیرمجموعه ای از حاملگی های پر خطر و همچنین مراقبت های جنین و مادر می باشد. دکتر نازیلا مصباح، یکی از بهترین متخصصان زنان و زایمان در استان مازندران می […]

نوبت می خوای؟