09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

سقط مکرر، علل و درمان

به مرگ جنین قبل از تکامل و رسیدن به پایان بارداری یعنی از زمان ایجاد تا قبل از هفته بیستم بارداری، سقط جنین گفته می‌شود.

نوبت می خوای؟