09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

سونوگرافی آنومالی اسکن

سونوگرافی آنومالی اسکن سونوگرافی آنومالی اسکن چیست؟  سونوگرافی آنومالی اسکن یک سونوگرافی دقیق است که در سه ماهه دوم بارداری انجام می شود که به آن اسکن آنومالی هم می گویند. این سونوگرافی معمولا در هفته های 18 تا 22 بارداری انجام می شود. سونو آنومالی اسکن به همه مادران پیشنهاد می شود و مادر […]

نوبت می خوای؟