09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

بررسی سلامت جنین

بررسی سلامت جنین این آزمون که چند سالی است که در ایران متداول گردیده است سلامت جنین را ازلحاظ بعضی اختلالات شایع کروموزومی در دوران بارداری ( ابتدای هفته ی دهم تا انتهای هفته ی بیست و سوم ) بررسی می نماید. گرچه این آزمایش یک روش تخصصی نیست ولی به عنوان یک تست غربالگر […]

نوبت می خوای؟