09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

آمنیوسنتز چیست و خطرات آن

آمنیوسنتز چیست آمنیوسنتز چیست؟ با کمک روش آمنیوسنتز می‌توان مقادیر اندکی از مایع آمنیوتیک که جنین را طی دوران بارداری احاطه کرده است، خارج و بررسی کرد. مایع آمنیوتیک به رنگ زرد کمرنگ و شفاف است که در غشای کیسه اطراف جنین ساخته می‌شود. این مایع، جنین را در برابر ضربات محافظت و به تنظیم حرارت جنین […]

نوبت می خوای؟